Petrusjka 2013, Nasjonalballetten/Den Norske Opera

All pictures by Erik Berg